Întâmpinaţi copii pe Domnul!

„Nu pricep, Curată, nici îngerii, nici oamenii, Maică şi Fecioară, ce în tine s-a săvârşit” – ne spune imnul Întâmpinării Domnului, iar dreptul Simeon dimpreună cu proorociţa Ana, primesc în braţe pe Cel de necuprins, Care este adus la templu, de către Fecioara Maria şi de Iosif, ca să fie – după lege – încredinţat Domnului, deşi El este Domnul.

În data de 2 februarie 2016, credincioşii parohiei Răzvani, au întâmpinat pe Domnul în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Li s-au mai alăturat un număr semnificativ de copii, care – dornici de a-L primi pe Hristos-Prunc, – s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Său.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...