Naşterea Domnului – bucuria copiilor

„Fecioara pe Cel mai presus de fiinţă naşte”, proorocirile se împlinesc, Mesia Cel mult aşteptat se arată ca Fiu al lui Dumnezeu, născut din Tatăl, mai înainte de veci, şi Fiu al Fecioarei, născut din Maică fără de păcat.

Precum în cer – îngerii slavoslovesc – , aşa şi pe pământ – magii cu steaua călătoresc, ca Cel ce s-a născut pentru noi, Prunc tânăr, să primească laude de la toată făptura cuvântătoare.

În acest fel, pe 25 decembrie şi Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, a devenit „peşteră”, gata să-L primească pe Pruncul Iisus. După Sfânta Liturghie, s-a organizat o festivitate în cadrul căreia, un grup de 50 de copii, particitanţi la comuniunea liturgică, au interpretat lângă bradul împodobit, un repertoriu de colinde înaintea credincioşilor.

Ca răsplată si ca încurajare a colindătorilor, aceştia s-au bucurat la finalul festivităţii, de prezenţa lui moş Crăciun, venit să întruchipeze bunătatea şi dărnicia Dumnezeu, Care dăruieşte pe Fiul Său întregii omeniri. Fiecare colindător a primit câte un pachet cu dulciuri, şi a înţeles că iubirea şi dăruirea s-a născut în Sfânta Biserică ca Peşteră a Betleemului.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...