„…întru adormire, lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare”

„Ea, (Fecioara Maria), nu L-ar fi putut purta pe Cuvântul lui Dumnezeu în trup, dacă nu ar fi primit mai întâi Cuvântul lui Dumnezeu în inimă”, spune părintele Kallistos Ware. Adormirea Maicii Domnului aduce deci, un puternic motiv de bucurie pentru oştile cereşti, deoarece „ceea ce este mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii” este primită în braţele Domnului Hristos, dar şi pentru creştini, întrucât aceştia dobândesc o bună mijlocitoare către Fiul său şi Dumnezeul nostru.

Conştienţi de importanţa Maicii Domnului în planul mântuirii personale, credincioşii parohiei Răzvani s-au adunat în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului „în biserică lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu” la slujba privegherii şi însoţindu-o pe Preacurata Fecioară în slujba prohodului.

Sâmbătă, 15 august, credincioşii se împărtăşesc în Sfintele Taine cu Iisus Hristos, Care îi cheamă să-i primească, precum a primit odinioară sufletul Maicii Sale.

Ascultând cuvântul Sfintei Evanghelii şi predica preotului paroh, urmând exemplul Maicii lui Dumnezeu, care se arată a fi „ajutătoarea săracilor şi primitoarea străinilor, bucuria celor întristaţi şi acoperământul celor necăjiţi”, a fost organizată o agapă pentru 10 copii, proveniţi din familii defavorizate.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...