Dar de suflet

Potrivit mesajului evanghelic din cadrul Sfintei Liturghii, în duminica a X-a după Pogorârea Sfântului Duh, când Mântuitorul mustră pentru necredinţă şi îndeamnă la rugăciune şi post (Matei 27, 14-23), pare că dă un sens mai profund postului Adormirii Maicii Domnului, atenţionându-i pe credincioşi, asupra faptului că în ultimele zile ce preced acest praznic, sunt datori să aprindă o mai puternică flacără a credinţei, buzele lor acompaniate de inimă şi de minte să înalţe rugăciuni fierbinţi, iar mădularele toate să postească de la orice lucru rău, învăţându-se cu dragostea pentru fapta cea bună.

Astfel că, în data de 13 august 2015, credincioşii parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Răzvani, în urma realizării unei colecte în materie de alimente, au vizitat patru familii defavorizate din sat, cărora le-au oferit propria lor jertfă.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...