Rugăciuni pentru ploaie de Sfântul Prooroc Ilie

Luni, 20 iulie, în urma oficierii Sfintei Liturghii, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Ilie Tesviteanul, credincioşii Parohiei Răzvani împreună cu preotul paroh, căutând a merge pe urmele proorocului, au săvârşit rânduiala slujbei pentru ploi, după care au mers în procesiune prin sat şi în câmp înălţând rugăciuni şi cântări şi stropind cu apă sfinţită curţile şi ţarinile.

În cuvântul de învăţătură, cucernicul preot Cherciu Marius a scos în evidenţă rostul şi importanţa „rugăciunii stăruitoare a dreptului” (Iacov 5, 16) în contextul societăţii contemporane şi nevoia stringentă de adăpare a acestei societăţi cu împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, asemenea profetului Ilie, care căutând pe cele nemuritoare, n-a fost lipsit nici de cele trecătoare.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...