Şi tu pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema…

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul revigorează în sufletul creştinului credinţa, în baza căreia imposibilul devine posibil – Elisabeta înaintată în vârstă şi infertilă zămisleşte, iar Zaharia îşi recapătă graiul după proorocirea Arhanghelului Gavriil. Se încep ultimele pregătiri – ale poporului evreu pentru primirea lui Hristos, – pe care Dumnezeu în veşnicul Său plan de mântuire a omenirii, le împlineşte prin „Proorocul şi Înaintemergătorul al venirii lui Hristos”, Sfântul Ioan.

Astfel, de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, credincioşii parohiei Răzvani, după pregătirea sufletească şi trupească realizată prin post, rugăciune şi Taina Spovedaniei, s-au împărtăşit la Sfânta Liturghie cu Dumnezeieştile Taine, primindu-L pe Hristos.

Cu ajutorul mijloacelor didactice moderne (videoproiector, laptop) a fost susţinută o lecţie de catehizare de către preotul Cherciu Marius, în cadrul căreia credincioşii au înţeles sensul şi importanţa sărbătorii, şi, alături de Sfinţii Zaharia şi Elisabeta au retrăit bucuria naşterii unui „înger în trup”, a Sfântului Ioan Botezătorul.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...