Slujbă de mulţumire şi de pomenire la Parohia Răzvani

„Iar dacă lipseşte unirea, nici Statul nu poate fi bine cârmuit, nici casa bine gospodărită” – sunt spusele filosofului Socrate, acesta din urmă neştiind că unirea îşi are obârşia în Treimea Cea Una, Tatăl Fiul şi Sfântul Duh, ca model de unitate veşnică.

Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești.

Acest moment unic, a fost marcat şi la parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Răzvani, unde credincioşii, alături de preotul paroh au adus slujbă de mulţumire lui Dumnezeu, pentru 156 de ani de la „Mica Unire”.

Apoi, au mers în procesiune la troiţa din curtea sfântului locaş, pentru a face pomenire tuturor celor ce au contribuit la realizarea evenimentului comemorat, printre care amintim : Mitropolitul Nifon al Ţării Româneşti, Sofronie Miclescu al Moldovei, Neofit Scriban, Melchisedec Ştefănescu, Iosafat Snagoveanul, Grigorie Musceleanu, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, şi mulţi alţi părinţi ai poporului nostru, care au militat pentru întregirea neamului şi a credinţei strămoşeşti.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...