Copiii Sfântului Ioan

Prin Taina Sfântului Botez suntem chemaţi şi luminaţi către o viaţă sfântă, o viaţă curată, care a fost îmbrăcată cu Hristos (Gal 3, 27) şi întreţinută cu celelalte Sfinte Taine. Pentru aceasta, încă de mici suntem datori să participăm la viaţa lui Hristos, regăsită în mod deplin în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Astfel, în data de 7 Ianuarie 2015, şi la biserica parohială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Răzvani, Sfântul Ioan Botezătorul şi-a făcut simţită prezenţa sa sfinţitoare, chemând la împărtăşirea cu „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii” pe copiii Grădiniţei „Sfânta Sofia” şi pe elevii din clasele primare, ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 – Răzvani, care au primit apoi, cuvântul de învăţătură şi binecuvântarea părintelui paroh.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...