Apostolul Românilor la Parohia Răzvani

Data de 30 noiembrie, pentru neamul creştinesc în general, este o zi cu semnificaţie specială, iar pentru neamul românesc în special, reprezintă o sărbătoare generală, întrucât identitatea creştin-ortodoxă a poporului român reflectă din succesiunea apostolică a credinţei strămoşeşti, bazată pe propovăduirea Evangheliei de către Sfântul Apostol Andrei în Scythia Minor, pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, şi la parohia Răzvani, după săvârşirea Sfintei Liturghii, s-a desfăşurat în biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Răzvani un program special, – alcătuit dintr-o lecţie catehetică, urmată de poezii şi colinde – menit să reînoiască credincioşilor o conştiinţă clară a unei identităţi creştin-ortodoxe, şi să mărească dragostea şi venerarea faţă de Sfântul Andrei cel întâi chemat, prin care şi noi suntem chemaţi la credinţa în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...