Botez pentru 26 de copii din parohia Răzvani

Duminică, 3 noiembrie 2013, preacucernicul preot paroh Marius Cherciu împreună cu preacucernicul preot Nicolae Gangă, responsabil pentru catehizarea romilor în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, au oficiat Sfânta Taină a Botezului în biserica parohială cu hramul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", pentru 26 copii din parohia Răzvani, ce provin din familii nevoiaşe de rromi.

După primirea Sfântului Botez copiii au primit Sfânta Taină a Mirungerii şi Sfânta Taină a Împărtăşaniei. Prin grija preotului paroh, fiecare copil a avut naş conform rânduielii acestei sfinte taine. Fiecare copil a primit hăinuţe, câte o iconiţă şi o cruciuliţă.

După săvârşirea slujbei, părintele paroh a ţinut un cuvânt de învăţătură explicând importanţa şi simbolistica tainei sfântului botez, iar preacucernicul părinte Nicolae Gangă a reliefat universalitarea ei, în virtutea căreia, indiferent de neam sau etnie, suntem egali înaintea lui Dumnezeu.

La sfârşit, toţi copiii împreună cu familiile lor – 140 de persoane – au mers la căminul cultural din localitate, unde au primit masă caldă.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...