Marea Unire sărbătorită la Răzvani

Dat fiind faptul că Biserica poporului român a avut o contribuţie semnificativă la Marea Unire a acestuia într-un stat unitar, se cade ca în ziua de 1 decembrie a fiecărui an, aceeaşi Biserică să vină în întâmpinarea dorinţei acestui popor de a-şi exprima mulţumirea în faţa lui Dumnezeu pentru unitate şi de a-şi pomeni înaintaşii lor, care au contribuit unanim la apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti.

Într-o astfel de zi, şi la parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Răzvani, a avut loc în faţa monumentului închinat eroilor neamului, slujba de mulţumire menită acestui eveniment.

La sfârşit, părintele paroh a ţinut un cuvânt despre ortodoxia poporului român în contextul istoriei şi a mulţumit celor prezenţi.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...